Istuminen, yksipuoliset työasennot, deadlinet ja multitasking haastavat kehoamme ja mieltämme. Monelle näistä seuraa niska- ja selkävaivoja, stressiä ja keskittymisvaikeuksia. Kuulostaako nämä haasteet tutulta?

Mitä, jos nämä haasteet voisi selättää opettelemalla laadukasta kehonhuoltoa, stressinhallintataitoja sekä rentoutumista? Tässä artikkelissa käsittelen juuri näitä haasteita, niiden syitä ja miten niistä voisi päästä eteenpäin.

Täsmäliikkeillä eroon selkäkivuista

Yksi suuri haaste on tuki- ja liikuntaelinvaivat ja niistä aiheutuvat poissaolot. Länsimaalaisista ihmisistä 80 % kärsii selkäongelmista jossain vaiheessa alle 50-vuotiaana. Tämä koskee sekä liikuntaa harrastavia että liikkumattomia. Oletteko huomanneet, että moni liikuntaa harrastava kärsii myös näistä ongelmista?

Suurin poissaolojen syy oli v. 2015 selkäongelmista johtuvia. Oikeanlainen liikunta usein auttaa vaivoihin, kun taas liian repivä ja raskas liikunta usein pahentaa tilannetta. Usein syynä selkäkivuille on riittämätön liikkuvuus- ja tukilihasten kunto, joita tulisi harjoittaa useasti viikossa ja suorituskykyä parantavaa liikuntaa harvemmin.

Voisiko selkäongelmiin vaikuttaa ennaltaehkäisevästi lisäämällä tietoisuutta oikeanlaisesta liikunnasta ja kehonhuollosta? Mitä kaikkea hyvää siitä seuraisikaan yrityksellenne, jos näitä poissaoloja voitaisiin vähentää?

Kärsin aikanaan itse niska- hartiaseudun sekä alaselän ongelmista liian kovatehoisen liikunnan, riittämättömän liikkuvuuden ja tukilihasten takia. Tämä rajoitti normaalia elämääni ja minun oli pakko löytää keinot ennaltaehkäistä selkäkipuja, jotta voin liikkua vapaasti ja suoriutua työstäni. Opiskeltuani lisää tajusin, että liikkuvuus- ja tukilihakseni eivät olleet yhtä hyvässä kunnossa kuin pinnallisen lihakseni, mikä aiheutti epätasapainotilan kehooni, mikä ilmeni kipuina. Samalla ajatus liikunnasta muuttui täysin ja siitä mikä on oikeasti terveyttä edistävää liikuntaa ja mikä päinvastoin. Nykyään tuki- ja liikuntaelinvaivat eivät ole riesanani ja pysyn terveenä ja työkykyisenä.

Työuupumuksesta ja stressistä innokkuuteen ja levollisuuteen

Stressi on toinen nykyajan haasteemme. Sopiva määrä stressiä kuuluu työelämään ja sitä tarvitaankin suoriutuaksemme työtehtävistämme. Monella kuitenkin stressi pitkittyy ja aiheuttaa ylikuormitustilan, jossa suorituskykymme, työmotivaatiomme ja vastustuskykymme laskee. Viime vuosina aihetta on tutkittu paljon ja erään tutkimuksen mukaan 25 % työikäisistä kärsii lievästä työuupumuksesta. Tämä on ymmärrettävää nykyisessä tehokkuus yhteiskunnassa ja kertoo siitä, että tarvitsemme parempia palautumis- ja stressinhallintataitoja.

On myös havaittu, että stressaantunut henkilö aiheuttaa n. 50 % suuremmat työterveyskulut kuin leppoisassa työympäristössä työskentelevä henkilö.
Oletteko ajatelleet miten hyvinvoiva henkilöstö vaikuttaisi positiivisesti yrityksen tulevaisuuteen ja menestykseen?

Päädyin itse työuupumukseen tekemällä liikaa töitä ja sivuuttamalla oman palautumiseni. Jouduin muuttamaan omaan toimintaani ja ajattelemaan uudella tavalla tehokkuudesta, sillä uupumustilassa tehokkuuteni todellisuudessa vain laski. Minun oli pakko opetella työn jaksottamista, tauottamista ja rentoutumista. Löysin apua mindfulness-harjoituksista ja nykyään tiedän, milloin on levon aika.

Suorittamisesta aikaansaamiseen

Kolmas haaste nyky-yhteiskunnassamme on informaatiotulvan aiheuttamat keskittymisvaikeudet, multitasking ja erilaiset häiriötekijät. Meidän on vaikea keskittää huomiomme yhteen asiaan kerrallaan ulkoisten ja sisäisten häiriötekijöiden vuoksi. Ajankäytön sirpaloittaminen ja usean asian tekeminen kerrallaan heikentää tehokkuutta ja aikaansaamista, mikä aiheuttaa lisää stressiä ja sekavuutta. Jos haluamme saada paljon aikaiseksi tehokkaasti ja selkeällä mielellä, tarvitsemme paremman kyvyn keskittyä ja olla läsnä kussakin työtilanteissa. Mitä saisimmekaan aikaiseksi, jos olisimme täysin keskittyneitä ja läsnä?

Kun opettelin läsnäoloharjoitusten avulla keskittymiskykyäni, huomasin itse miten aikaansaamiseni tuplaantui ja samalla stressi hellitti ja itsevarmuuteni kasvoi.

Meitä haastavat stressi, selkäongelmat ja keskittymisvaikeudet, onneksi näihin asioihin voimme itse vaikuttaa kehittämällä stressinhallintataitoja, opettelemalla itselle sopivat täsmäliikkeet ja harjoittelemalla keskittymiskykyämme.

Jos koit tämän aiheen tärkeäksi, pidät varmasti seuraavasta artikkelistani, jossa kerron mitä tuloksia saadaan panostamalla henkilöstön hyvinvointiin.

Seuraavassa osassa: Mitä tuloksia saadaan panostamalla henkilöstön hyvinvointiin?

JAA KAVERILLE:

Tilaa ilmainen opas harjoitteluun!

 

Oppaassa kerron ainutlaatuisesta Mielenrauhaa, Iloa & Kuntoa -treenimenetelmästäni, joka vie sinut pysyvästi kohti rentoutta, vireyttä ja hyvää kuntoa. Syötä sähköpostiosoitteesi oheiseen kenttään niin pääset lataamaan oppaan ilmaiseksi!

Sähköpostiosoitteen lähetys onnistui.