Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (521/1999) 10 ja 24 §:ssä säädetyistä tiedoista koostuva tietosuojaseloste.
Tietosuojaseloste on laadittu 23.05.2018.

Rekisterin pitäjä

Motion4health (2379135-1)

Kapteeninkatu 20-22 F 51, 00140 Helsinki
emilia@mielenrauhaa-iloa-kuntoa.fi

Yhteyshenkilö

Emilia Burman
Kapteeninkatu 20-22 F 51, 00140 Helsinki
emilia@mielenrauhaa-iloa-kuntoa.fi

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä oleville henkilöille tiedotetaan Motion4health:in uutisista ja tapahtumista.

Tietosisältö

Rekisteriin ei kerätä muuta tietoa kuin henkilön etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

Rekisterin tietoja ei jatkokäsitellä millään tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin. Lisäksi Motion4health:in asiakasrekisteriä hyödynnetään tämän rekisterin tietosisällössä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Motion4health ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriä hyödynnetään MailChimp-palvelussa, jolloin tiedot voivat palvelun sisällä siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. MailChimp toimii GDPR:n säädösten mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Motion4health pitää huolen omista käyttäjätunnuksistaan niin, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä Motion4health:in MailChimp-tiliin. MailChimp huolehtii, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen tieto. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle.
Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä käyttämällä jokaisessa viestissä olevaa ”Peruuta tilaus”-toimintoa, tai lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin kohdassa ”tietojen käsittelyn tarkoitus” määriteltyihin tarpeisiin.